Sztuka żywa, czyli artystyczna improwizacja

0
2877
Sztuka żywa, czyli artystyczna improwizacja

W latach 60. ubiegłego wieku liczni artyści skupili na artystycznej improwizacji skupionej wokół człowieka. Dzięki temu powstała sztuka żywa, do której zaliczamy takie nurty jak: happening, performance i body art. Do dzisiaj kierunki te wywołują duże poruszenie i inspirują kolejne pokolenie artystów.

Sztuka żywa – improwizacja oraz ekspresja

Terminem sztuki żywej określa się kilka nurtów, które powstały w latach 60. ubiegłego wieku. Założeniem tych tendencji było przeciwstawienie się tradycyjnej sztuce i „martwemu” artyzmowi. Człowiek, jako żywa jednostka, staję się medium ekspresji twórczej.

Sztuka żywa tworzy niepowtarzalne spektakle. Wszystko dzieje się jednorazowo i nie ma mowy o powtarzalności. Ponadto liczne eksperymenty, jak i zaangażowanie publiki, podnoszą emocjonalność widowisk. Dlatego też tak często są zaskakujące, a nawet kontrowersyjne.

Happening

Happening jest artystycznym wydarzeniem, które charakteryzuje się przede wszystkim bezpośredniością i improwizacją. Jest to także rodzaj spektaklu, zbliżonego do teatralnej formy. Twórcy happeningu bardzo często aktywują widza, który stają się częścią wydarzenia.

Źródeł happeningu można upatrywać już u dadaistów. Bezpośrednio wywodzi się jednak neoawangardy i abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Do jego twórców należą przede wszystkim Georges Mathieu, Yves Klein, czy Joseph Beuys. W Polsce na tym tle wyróżnił się przede wszystkim Tadeusz Kantor. Eksperymentował on z różnymi formami artystycznymi i tekstami Stanisława Witkiewicza.

Performance

Do sztuki żywej zaliczany jest także performance. Swoje powstanie zawdzięcza on happeningowi oraz Jacksonowi Pollockowi. Elementem tej formy może być zarówno ciało artysty, jak też konkretny przedmiot, czy wskazany temat.

Głównym celem, jaki obrał performance, jest wywołanie poruszenia, a także kontrowersji. Jednakże nie jest to do końca zdefiniowany nurt. Ciągle ewoluuje, a my możemy być świadkami coraz to nowych form wyrazu.

Do najważniejszych przedstawicieli należy przede wszystkim Marina Abramovic, Joseph Beuys, czy też Chris Burden.

Body art

Wraz z pozostałymi nurtami szkoły żywej pojawił się także body art. Głównym medium, jakie wykorzystuje artysta, jest ciało. Sztuka ciała podobnie jak performance czy happening wywołuje liczne kontrowersje.

W wielu przypadkach eksperymentowano z granicami bólu i przekraczaniem pewnych granic fizycznych. Jednakże body art to również malowanie ciała, spektakl gimnastyczny, tatuowanie, czy tworzenie żywej rzeźby. Na rozwój kierunku wpłynął Marcel Duchamp, ale także Ives Klein, czy też Marina Abromovic.

Na wystawy dzieł sztuki współczesnej zaprasza wrocławska galeria sztuki Krupa Gallery.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ