Jak napisać odwołanie?

0
1667
Jak napisać odwołanie?

Odwołanie jest terminem prawnym, które wiąże się najczęściej z decyzjami wydawanymi przez organy administracji. Każdy z nas może mieć do czynienia z taką decyzją i czasem jej treść może być dla nas niekorzystna. Warto więc nauczyć się jak napisać odwołanie aby było ono skuteczne.
Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że nie każda decyzja wydawana przez organy jest decyzją administracyjną, którą można zaskarżyć i się od niej odwoływać. Na pismach urzędowych, które charakter decyzji mają musi być opisany tryb odwoławczy. Oznacza to podanie terminu w jakim można się odwołać oraz nazwy i adresu organu odwoławczego, czyli tego do którego decyzję można zaskarżyć i poprosić o jej zmianę.
Decyzje mogą mieć różną wagę. Administracyjna decyzja dyrektora szkoły odmawiająca naszemu dziecku możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą ma ciężar gatunkowy nieco większy, niż decyzja o kosztach wywozu odpadów komunalnych, ale od obu tryb odwoływania się jest podobny. Często odwołujemy się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania za szkodę, albo od niekorzystnych dla nas decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędów skarbowych.
Każde odwołanie musi mieć formę uporządkowanego dokumentu. Prawy górny róg to oznaczenie miejsca i daty pisma. W lewym górnym rogu jest miejsca na dane osobowe, adresowe i kontaktowe autora odwołania. Na środku z wyrównaniem do prawej strony należy umieścić dane adresata odwołania – jeśli jest to burmistrz miasta to trzeba podać imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska. Jeśli odwołujemy się do urzędu, który rozumiany jest jako wieloosobowa instytucja nie ma potrzeby podawania nazwisk konkretnych osób.
W treści odwołania trzeba w krótki sposób podać kto kiedy i w jakiej sprawie wydał zaskarżaną decyzję, a następnie krótko i rzeczowo wyjaśnić jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, co i dlaczego uważamy za niewłaściwe oraz jakie są nasze oczekiwania co do przyszłej, zmienionej decyzji. Brak faktów, niezrozumiała treść nacechowana ocenami i emocjami mogą utrudnić albo wręcz uniemożliwić organowi odwoławczemu podjęcie korzystnej dla nas decyzji.
Jeśli tego wymaga sprawa warto dołączyć kopie dokumentów świadczących o naszej racji.

workshopofnature.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ