Gdzie studiować pielęgniarstwo w Warszawie?

0
1569
Gdzie studiować pielęgniarstwo w Warszawie?

Pielęgniarstwo jest to kierunek studiów, który bardzo często wybierany jest przez młodych ludzi. Zauważyć trzeba, że studia pielęgniarskie niejednokrotnie zaliczane są do dziedzin medycznych. Jakie należy wykazać zasadnicze różnice pomiędzy pracą pielęgniarską a obowiązkami lekarskimi? Najprościej rzecz ujmując, zauważyć trzeba fakt, że lekarz skupia się przede wszystkim na chorobie, natomiast pielęgniarka na pacjencie. Jakie należy podjąć działania, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania opisywanego zawodu? Trzeba ukończyć specjalistyczne studia na kierunku pielęgniarstwo. Warto poznać odpowiedzi na bardzo często pojawiające się pytania, które dotyczą studiowania na określonym kierunku studiów. Uzyskanie ich będzie możliwe dzięki lekturze poniższego tekstu. 

Jakie predyspozycje są potrzebne do wykonywania określonego zawodu?

Wszystko uzależnione jest od wewnętrznych motywacji kandydata na studia pielęgniarskie. Dobrze jest, gdy osoba ta znajduje w sobie pragnienie niesienia pomocy potrzebującym i jednocześnie ich cierpienie nie wywołuje w takim człowieku paraliżu. Co więcej, kandydat powinien wyróżniać się dobrą znajomością takich przedmiotów jak: biologia, chemia oraz fizyka, czego potwierdzeniem powinny być oceny uzyskane na egzaminie maturalnym.

Rekrutacja na kierunek pielęgniarski

Otrzymanie indeksu na określony kierunek na dobrej uczelni nie jest zadaniem łatwym do wykonania. Bardzo często zdarza się, że o jedno miejsce walczy kilka osób. Dlatego też świetny wynik z rozszerzonej matury z biologi niejednokrotnie jest najlepszym argumentem dla komisji przeprowadzającej rekrutację.

Jak wyglądają studia pielęgniarskie?

Studia kształcące przyszłe pielęgniarki oraz pielęgniarzy stanowią połączenie elementów teoretycznych z praktyką. W związku z tym uczelnie wyższe proponują studentom odmienne formy zajęć. Wyróżnia się tutaj takie narzędzia edukacyjne jak wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, a także praktyki. Studia pozwalają także adeptom pielęgniarstwa na spotkanie chorych, co pozwala na kształtowanie umiejętności zawodowych. Ważnym elementem studiów jest również merytoryczne przygotowanie obejmujące prawie wszystkie dziedziny medycyny, których poznanie jest niezbędne do wykonywania pracy zawodowej.

Warszawskie uczelnie, na których istnieje możliwość studiowania pielęgniarstwa:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji
  • Mazowiecka Uczelnia Medyczna
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Warszawie.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ