Wykonanie korekty deklaracji PIT online

0
15033
Wykonanie korekty deklaracji PIT online

W świetle prawa podatkowego podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej, bez względu na to, czy rozliczył się z fiskusem metodą tradycyjną, czy też skorzystał z możliwości rozliczenia PIT online. Korekty deklaracji podatkowych należy przesłać do właściwego urzędu skarbowego w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym składane są zeznania podatkowe. Tak więc korekty deklaracji składanych w 2017 roku powinny dotrzeć do fiskusa do roku 2022. Musimy pamiętać, że korektę deklaracji podatkowej należy złożyć bez względu na to, czy pomyłka w oryginalnym dokumencie miała efekt korzystny dla urzędu skarbowego, czy dla podatnika. Od roku 2016 podatnik nie ma już obowiązku składania dokumentu ORD-ZU uzasadniającego przyczynę dokonania korekty.

Rozliczenie PIT online uchroni nas od odrzucenia niepodpisanej deklaracji.

W przypadku tradycyjnych deklaracji wypełnianych ręcznie, częstym błędem bywa wysyłka do urzędu skarbowego niepodpisanych dokumentów. W niektórych przypadkach pracownicy urzędów skarbowych powiadamiają podatników o braku podpisu, chociaż prawo ich do tego nie zobowiązuje. Jednak najczęściej niepodpisane deklaracje traktowane są jako niezłożone i niepodlegające korekcie, co oczywiście może mieć niemiłe konsekwencje dla podatnika. W przypadku rozliczania PIT online nie ma możliwości złożenia niepodpisanej deklaracji. System wymusza bowiem wpisanie danych identyfikacyjnych (dane osobowe i wysokość przychodu z poprzedniego rozliczenia) przed transmisją danych drogą elektroniczną. Jest to niewątpliwa zaleta rozliczania PIT online.

W jaki sposób złożyć korektę PIT online?

Korektę deklaracji PIT składamy na tym samym druku, na którym przedstawiliśmy oryginalne rozliczenie PIT. Oznacza to, że jeśli w 2016 roku korygujemy deklarację za rok 2013, korekta powinna być złożona na druku PIT obowiązującym w 2013 roku. Jeśli posługujemy się programem do rozliczenia rocznego i przesyłamy nasz pit online, wystarczy w odpowiednim polu zaznaczyć wybór „korekta zeznania” (zamiast „złożenie zeznania”). W ten sposób zmieniamy treść naszego pierwotnego zeznania podatkowego, które nie będzie od chwili korekty brane pod uwagę przez urząd skarbowy, a wszelkie działania kontrolne dotyczyć będą danych zawartych w zeznaniu korygującym.

Złożenie korekty PIT online zapewnia niemal natychmiastowe otrzymanie zeznania korygującego przez urząd skarbowy.

Jak najszybsze złożenie zeznania korygującego niesie wymierne korzyści dla podatnika, nawet jeśli nie zawsze oznacza odzyskanie części pieniędzy odprowadzonych jako podatek. Jeśli korektę złożymy w odpowiednim terminie, łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje), unikniemy ukarania za przestępstwo karne skarbowe. Ponadto urząd obniży odsetki podatkowe, jeśli zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) nastąpi w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji.

Należy jednak pamiętać, że nie uzyskamy obniżenia odsetek podatkowych w przypadku korekty złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a także w przypadku korekty powstałej w wyniku czynności sprawdzających.

Aby całkowicie uniknąć konieczności płacenia odsetek za zwłokę, korektę zeznania podatkowego można przesłać jeszcze przed terminem płatności podatku.

Jak widać termin złożenia korekty deklaracji podatkowej ma duże znaczenie, a korzystanie z rozliczenia PIT online zdecydowanie ułatwia i przyśpiesza cały proces.

Korekta zeznania podatkowego nie zawsze jest możliwa, nawet jeśli korzystamy z rozliczenia PIT online.

W niektórych przypadkach nie ma możliwości złożenia do urzędu skarbowego korekty naszych rocznych zeznań podatkowych. Prawo do korekcji deklaracji PIT zostaje zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Prawo to będzie nam nadal przysługiwało po zakończeniu kontroli podatkowej lub po zakończeniu postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Dokonując rozliczenia PIT online łatwiej uniknąć podstawowych błędów wymagających korekty zeznania podatkowego.

Konieczność korekty deklaracji PIT najczęściej wynika z pośpiechu w wypełnianiu dokumentów. Większość z pomyłek w oryginalnym dokumencie łatwo uniknąć posługując się programem do rozliczeń rocznych i rozliczając PIT online. Wypełniając deklaracje podatkowe w formie elektronicznej unikniemy trywialnych błędów rachunkowych i nie przeoczymy możliwości skorzystania z niektórych przysługujących nam ulg podatkowych, które w efekcie obniżą końcową należność wobec fiskusa, lub wręcz pozwolą na zwrot części środków wpłaconych jako zaliczka na podatek dochodowy. Poza tym baza wiedzy podatkowej stanowiąca integralną część wielu programów do rocznego rozliczania podatków pozwoli nam uniknąć wielu prostych błędów i zastąpi suche urzędowe instrukcje standardowo dołączane do formularzy PIT.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ