Kim jest i czym zajmuje się notariusz?

0
974

Notariusz jest prawnikiem, który został powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Jest osobą zaufania publicznego. Pełni bardzo odpowiedzialną rolę, a jego praca jest oparta o ustawę „Prawo o notariacie”. Notariusz, którego nazywa się również rejentem, zostaje powołany do dokonywania czynności, które powinny otrzymać formę notarialną.

Notariusz – zawód zaufania publicznego

Notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej wobec czynności notarialnych, które wykonuje. Dotyczy to okoliczności, faktów oraz wszelkich dokumentów, które zostały mu ujawnione w związku z czynnością notarialną. Jest zobligowany do zabezpieczenia interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz innych osób, które mogą zostać objęte skutkami prawnymi w wyniku wykonywania czynności notarialnych. Notariusz dysponuje środkami, które gwarantuję ochronę wszystkich informacji przekazywanych do kancelarii. Może on zostać zwolniony z tajemnicy jedynie na polecenie aktualnie urzędującego Ministra Sprawiedliwości.

Notariusze Warszawa Wola pobierają taksę notarialną za wykonane czynności. Jest to opłata ustalana rozporządzeniem Ministra. Wysokość jest uzależniona od wykonywanej czynności oraz od wartości przedmiotu, który obejmuje. Na spotkanie z notariuszem należy przygotować dokumenty, które potwierdzą tożsamość, np. dowód osobisty lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółki.

Czynności wykonywane przez notariusza

Najczęściej kancelaria notarialna kojarzy się ze sporządzaniem aktu notarialnego. To dokument, który potwierdza dokonanie przez konkretną osobę określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony zwykle w sytuacjach, które są wymagane prawnie, np. przekazanie praw własności do nieruchomości. Może być sporządzony również na wniosek stron ze względu na ich wolę. Inne czynności, które wykonuje notariusz Warszawa Wola to:

  • Sporządzenie protokołu,
  • Sporządzenie testamentu
  • Sporządzenie poświadczenia,
  • Sporządzenie projektu aktów, oświadczeń lub innych dokumentów,
  • Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • Sporządzenie odpisu, wypisy oraz wyciągu dokumentów,
  • Przyjęcie na przechowanie papierów wartościowy, pieniędzy, dokumentów lub danych na nośnikach pamięci.

Wszystkie czynności notarialne wykonuje https://www.kancelaria-notarialna.net/. To doświadczona kancelaria notarialna, które zajmie się profesjonalnie każdą czynnością notarialną.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ