Jak zostać wykwalifikowanym fryzjerem? Poznaj KKZ!

0
863
Jak zostać wykwalifikowanym fryzjerem

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe? Jak szybko zdobyć zawód fryzjera? Co obejmuje program nauczania kursu?

Chcesz zostać fryzjerem? To twój wymarzony zawód? Już dziś zapisz się na kurs, by po zaledwie 2 latach nauki zdobyć kwalifikacje w zawodzie. Dzięki temu będziesz mógł szybko rozpocząć pracę i zarabiać. Kto wie, może nawet otworzysz własny salon fryzjerski!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – co to takiego?

To forma kształcenia dla dorosłych pozwalająca na szybką naukę zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia lub zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Każdy KKZ kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot, który prowadzi dany kurs. Po zaliczeniu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie. Samo zaświadczenie nie jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, jest nim jedynie certyfikat kwalifikacji w zawodzie wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Na KKZ może zapisać się osoba dorosła, jedynym wymogiem jest ukończenie 18 lat.

Warunki, organizację i tryb kształcenia na KKZ określają przepisy rozporządzenia MEN z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe obejmują kilkaset godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Mogą odbywać się w 3 trybach: dziennym, stacjonarnym lub zaocznym. Kształcenie może być prowadzone z wykorzystaniem technik online, jednak z wyłączeniem zajęć praktycznych, które muszą mieć formę tradycyjną.

KKZ mogą być prowadzone przez określone jednostki edukacyjne: jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne i niepubliczne – placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (szkoły branżowe I stopnia, szkoły branżowe II stopnia, technika, szkoły policealne) oraz podmioty spoza systemu oświaty – niepodlegające nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratorów oświaty: instytucje rynku pracy działające na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, posiadające akredytację kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę firmy. Jednostki te są zobowiązane do poinformowania okręgowej komisji egzaminacyjnej o rozpoczęciu KKZ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia nauki.

KKZ technik usług fryzjerskich

Aby zostać wykwalifikowanym fryzjerem, należy ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy technik usług fryzjerskich. Kurs taki trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują świadectwo MEN, a po zdaniu egzaminu zawodowego certyfikat kwalifikacji w zawodzie oraz tytuł technika usług fryzjerskich. W celu uzyskania tytułu technika należy zdać egzamin i posiadać wykształcenie średnie. Okręgowa komisja egzaminacyjna organizuje w szkole egzamin zawodowy zewnętrzy. Obejmuje on 2 kwalifikacje w zawodzie: wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01) oraz projektowanie i wykonywania fryzur (FRK.03).

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawy fryzjerstwa
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy
 • nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur
 • strzyżenie damskie i męskie włosów
 • formowanie męskiego zarostu
 • koloryzacja włosów
 • projektowanie i dokumentowanie fryzur
 • wykonywanie fryzur na podstawie projektów
 • trwałe odkształcanie włosów
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy.

Więcej informacji na temat KKZ technik usług fryzjerskich można znaleźć na stronie szkoły: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-uslug-fryzjerskich-.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ