Czym są przetargi?

0
1646

Czym są przetargi?

Przetarg to konkurs ofert. Osoba organizująca przetarg- zamawiająca, rozsyła zaproszenia do składania ofert. Spośród wszystkich ofert zamawiający wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę i z tym oferentem podpisuje umowę. Przetargi najczęściej stosowane są w zamówieniach publicznych, ponieważ ograniczają ryzyko korupcji. Zwykły przetarg jest zawierany w formie pisemnej i jest on tajny.

Istnieje kilka rodzajów przetargów:

1. pisemny (przetarg ofert)- ogłaszający przetarg czeka na pisemne oferty, które następnie ocenia i wybiera najkorzystniejszą. Przetarg ten może być zamknięty bez wybrania którejś z ofert. Umowę zawarta jest wówczas, gdy uczestnik przetargu otrzyma oświadczenie o przyjęciu jego oferty. Strona ma prawo żądać unieważnienia przetargu, gdy druga strona miała wpływ na wynik przetargu w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2. ustny (licytacja, aukcja)- odbywana w drodze licytacji publicznej, zaczynająca się od wywołania ceny przedmiotu, w której licytanci zgłaszają oferty ceny wyższej. Po zgłoszeniu najkorzystniejszej oferty licytantowi udziela się przybicia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Przetargi posiadają także swoje etapy:

1) ogłoszenie przetargu- obejmujące 4 elementy: czas, miejsce, przedmiot i warunki przetargu;
2) składanie ofert;
3) przyjęcie składanej oferty.

Jest także inna forma przetargu: e-przetarg lub przetarg elektroniczny.

Różnicą pomiędzy e-przetargiem, a jego zwykłymi formami jest opcja składania wielu ofert przez jednego wykonawcę, w trakcie tego samego postępowania. E-przetarg to internetowa forma aukcji, podczas której wykonawcy składają zamawiającemu następne, bardziej korzystne oferty.

http://www.lancuchludzi.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ