Czy wiesz jak prawidłowo sortować odpady w Twojej firmie?

0
1115
Czy wiesz jak prawidłowo sortować odpady w Twojej firmie

Wielokrotnie nowelizowane w ostatnim czasie przepisy nakładają na właścicieli firm liczne obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami. Koniecznością jest prowadzenie ewidencji odpadów, sporządzanie KPO, wdrożenie na terenie firmy właściwych i skutecznych procedur sortowania, magazynowania i przekazywania odpadów. Powinności jest wiele, a sprostanie im generuje wiele wyzwań, które zaczynają się już na etapie klasyfikacji i sortowania odpadów w firmie.

Segregacja odpadów w firmie – rodzaje odpadów

Sortowanie odpadów opiera się na precyzyjnym i prawidłowym rozdzielaniu różnych frakcji i przechowywaniu ich w osobnych pojemnikach. W przypadku śmieci o charakterze odpadów komunalnych (ich definicję i zakres określa ustawa) selekcja dotyczy 5 głównych frakcji odpadów: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane, którym przypisano pojemniki na odpady o odpowiedniej kolorystyce:

  • niebieski pojemnik – papier (m.in.: pudełka, gazety, katalogi, wydruki, ulotki, koperty);
  • zielony pojemnik – szkło (m.in.: słoiki i butelki we wszystkich barwach; niekiedy osobno – w białym pojemniku umieszcza się opakowania ze szkła bezbarwnego);
  • żółty pojemnik – tworzywa sztuczne i metale (m.in.: butelki, worki, puszki, opakowania z tworzyw);
  • brązowy pojemnik – bioodpady (np.: resztki jedzenia, ogryzki, liście);
  • czarny pojemnik – odpady zmieszane (tylko te, które nie podlegają recyklingowi).

W praktyce istnieją jeszcze inne frakcje, które wymagają szczególnego postępowania. Chodzi zwłaszcza o elektroodpady, baterie i różnego typu odpady niebezpieczne, np.: tusze, tonery, żarówki, środki chemiczne, leki, odpady medyczne.

Trudności związane z selekcją odpadów

Niestety tylko w teorii sprawa wygląda tak prosto. Pierwszym wyzwaniem jest ustalenie tego, w jakich ilościach i jakie rodzaje odpadów wytwarza firma, a następnie dostosowanie do tej wiedzy potrzebnego wyposażenia – w zakładzie czy biurze muszą pojawić się pojemniki do segregacji. Co istotne: powinny one znaleźć się w wystarczającej ilości i we właściwych miejscach na terenie przedsiębiorstwa. Kosze i kontenery na odpady muszą spełniać określone prawem normy i powinny być właściwie opisane. W przypadku, gdy firma produkuje odpady inne niż komunalne, a zwłaszcza odpady niebezpieczne, dobór pojemników, ich zabezpieczenie i jest kolejnym niełatwym wyzwaniem, w dodatku nie ostatnim. Konieczna będzie jeszcze akcja edukacyjna dla pracowników, bo tylko to gwarantuje skuteczność selekcji, tym bardziej że błędy popełniane w segregacji mogą okazać się bardzo dotkliwe, bo zamiast zmniejszyć koszt odbioru odpadów, zwiększą go. Prócz tego mogą pojawić się kary ze strony organów nadzorujących. Obok realizacji tych powinności firmy czeka jeszcze organizacja transportu i utylizacji śmieci, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów, KPO, KPOK.

Jak postępować, by uniknąć błędów przy segregacji odpadów?

Dla biznesu wszystkie opisane czynności są kłopotliwe i czasochłonne, dlatego realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zleca się firmom specjalistycznym. Stena Recycling posiadająca swoje oddziały na terenie całego kraju to firma, która obejmuje biznes  kompleksową opieką. Można jej pracownikom zlecić audyt odpadów generowanych przez zakład, dobór i dostarczenie odpowiednich pojemników i kontenerów do sortowania oraz ich oznaczenie. Stena Recycling może także zająć się optymalizacją procesów segregowania, magazynowania i transportu odpadów, a na koniec ich recyklingiem i utylizacją. Pamiętać trzeba, że klasyfikacja odpadów w firmie nie jest umiejętnością, która pojawia się u pracowników sama z siebie. Personel musi zostać przeszkolony, by odpowiednio postępować ze wszystkimi odpadami, a tym bardziej odpadami niebezpiecznymi. Istotnym ułatwieniem może być stworzenie zindywidualizowanego podręcznika sortowania odpadów, który obejmowałby wszystkie, również specyficzne dla danej działalności, frakcje odpadów lub szkolenie z segregacji dla pracowników.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ