Alimenty na dziecko – co warto wiedzieć?

0
2109

Alimenty to regularne świadczenia dokonywane najczęściej na rzecz dziecka przez rodzica, który nie sprawuje nam nim opieki. Sprawa o alimenty wcale nie musi być związana z rozwodem, może toczyć się również przed lub po jego zakończeniu, a także wtedy, kiedy nie jest związana z małżeństwem.

To, jakie alimenty zasądzi sąd zależy od wielu różnych czynników. Warto pamiętać, że w trakcie trwania okresu przyznawania świadczeń, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może ubiegać się o ich podwyższenie. Chcesz poznać więcej szczegółów w kwestii alimentów? Zapraszamy do lektury!

Od czego zależy wysokość alimentów?

Nie ma jednej konkretnej kwoty, przedziału sum, czy też jednego sposobu, w jaki wylicza się alimenty na dziecko. Wysokość comiesięcznych świadczeń jest uzależniona od wielu czynników, a ostatecznie to sędzia rozstrzyga, jaką kwotę będzie otrzymywał na dziecko jego opiekun.

Na rozprawie każda ze stron wypowiada swoje żądania, co do wysokości kwoty. Wiadomo, że powinny być one optymalne, ponieważ sąd doskonale wie, ile kosztuje wychowanie dziecka dwuletniego, a ile piętnastoletniego. Z tego powodu nie należy zawyżać ani zaniżać swojej propozycji. Najczęściej mówi się o tym, że zdrowe dziecko o standardowych zainteresowaniach otrzymuje maksymalnie 1200 zł miesięcznie. Z kolei dolna granica oscyluje w granicach ok. 300-400 zł, w przypadku gdy rodzic ma niskie dochody, a dziecko jest małe. Najprościej mówiąc, podczas ustalania wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę przede wszystkim potrzeby dziecka oraz zdolności zarobkowe i majątkowe rodziców.

Co składa się na wysokość alimentów?

Podstawowe potrzeby dziecka, które rozpatruje sąd, to przede wszystkim wyżywienie, odzież, środki higieniczne, książki oraz dojazd do szkoły, ale również koszty mieszkania, w którym mieszka dziecko (oczywiście chodzi jedynie o odpowiednią część opłat). Co więcej, jeśli dziecko choruje, bierze się pod uwagę także koszty leczenia oraz zabiegów (również dentystycznych). Dziecko ma też prawo do wyjazdów podczas wakacji, co także uwzględnia wysokość zasądzonych alimentów. Poza tym, wśród potrzeb dziecka jest realizowanie swoich zainteresowań oraz pasji.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z pozwem o alimenty?

Bez względu na to, czy rodzice dziecka mają rozwód, można złożyć pozew o alimenty. Jest on całkowicie bezpłatny, dlatego rodzic nie musi obawiać się, że ze względu na swoją trudną sytuację materialną nie będzie mógł starać się o uzyskanie świadczeń na dziecko. Także w przypadku, gdy konieczne będzie wystąpienie o podwyższenie kwoty alimentów, nie będzie konieczne ponoszenie jakichkolwiek kosztów.

Oprócz pozwu o alimenty, należy dołączyć także:

  1. Odpis aktu urodzenia dziecka
  2. Odpis aktu ślubu lub wyrok rozwodowy, a jeśli dziecko jest z wolnego związku – oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo
  3. Dokumenty wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dziecka (dowody opłat za zajęcia dodatkowe, leczenie, paragony za leki, rachunki za miesięczne opłaty itp.)
  4. Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy lub o statusie bezrobotnego z urzędu pracy, dokument poświadczający pobierany zasiłek
[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ